Esra Sarı Esra Sarı
Esra Sarı Esra Sarı
Esra Sarı Esra Sarı
Esra Sarı Esra Sarı

Gülüş Tasarımı

Hastanın gülüşünde bir değişim yaparken bu değişimin tüm yüzüne ve ifadesine yayıldığı önemli farklılıklardır. Öncesinde mutlaka hastaya ait kayıtlar fotoğraf ve kamera görüntüsü olarak alınır.  Hastayla birlikte incelenir, yorumlanır. Hasta yetersiz bulduğu, sevmediği detayları hekimle paylaşır ve tedavinin ilk taslağı orada tartışılarak ortaya çıkar. Sonra hastadan elde edilen tüm dokümanlar notlar eşliğinde seramiste gönderilir. Seramist mumdan bir çalışma yapar ve bu çalışma özel bir teknik sayesinde hasta ağzında uygulanır. Tekrar fotoğraflar alınır ve nihai tasarım benimsene değin bu süreç devam ettirilir. 
 
Estetik uygulamalarda tercih ettiğimiz restorasyonlar diş gibi şeffaf, ışık geçirgenliğinde olan metal desteksiz porselen yapılardır. 
 
Gülüşleri acısız, olabildiğince dokuyu koruyarak ve hızlı bir şekilde değiştirmek laminalar sayesinde mümkündür. Doğal dişlerden çok az, bazı durumlarda ise hiç aşındırma yapmadan lamina diş uygulamalarına geçilebilir, bu özelliği sayesinde dokuyu en iyi şekilde koruyan bir yöntemdir.
 
Lamina doğal dişin minesini en iyi şekilde taklit etmek amacıyla dişin en üst tabakası olan mine kadar kalınlığı olan porselen yapraktır. Lamina kalınlığı 0.4 - 0.7 mm kadardır. Dişe yapıştırılmadan önce ince yapıları sebebiyle kırılmaya çok müsaitlerdir ancak dişe yapıştıklarında dişle kaynaşırlar ve dayanıklı hale gelirler.
 
Lamina diş üstün estetik özellikleri olan bir uygulamadır. Dişin üzerine yerleştirilen lamina ışık karşısında doğal dişle benzer şekilde davranır. Işığı geçirmesi, emmesi ve yansıtması sayesinde doğal dişi oldukça iyi taklit eder. Bu özellikleri sayesinde doğal dişe en yakın sonuçlar elde edilir.
 
Restorasyonun metal içermemesi ve kenar bitimlerinin doku ile uyumlu olması sayesinde ilerleyen dönemlerde de dişeti sağlığını koruyarak uyumlu şekilde uzun yıllar kullanılır.

Dişte ileri şekilde harabiyet olduğunda ya da herhangi bir sebeple diş kaybedildiğinde kuron ya da köprü proteze başvurulabilir. Artık günümüzde ileri estetik sonuçlar veren sadece ön bölge ya da güçlendirilmiş yapısı sayesinde ön ve arka bölgede rahatlıkla kullanılabilen pek çok porselen alt yapı seçenekleri bulunmaktadır.

Uygulanan dişte en doğru ışık kırılmalarını elde ettiğimiz ve bunun sonucu dişte üç boyutlu derinlik ve canlılık sağlanan bu alternatifler sayesinde doğal dişe en yakın sonuçlar elde edilir. 

Inley/Onley dolgular hekimin klinikte yerleştirdiği dolgunun laboratuvarda hazırlanmış halidir. Dişlerde ileri düzeyde madde kaybı olduğunda klinikte uygulanan dolgularda ve dişlerde farklı esneme katsayılarına bağlı olarak kırılmalar meydana gelebilir. Bu durumda dişe kuron (kaplama) ya da porselen dolgu yapmak uygun olur.

İnley/Onley  dolgular yüksek dayanıklılıkları sayesinde diş dokularına destek olurlar ve istenmeyen kırılma risklerini ortadan kalkmış olur. Porselen dolgular ile dişten çürükleri uzaklaştırıp, ilaveten küçültme yapmadan kuron yapımına kıyasla daha korumacı bir yöntemle tedavi gerçekleştirilmiş olur. Bu dolgular estetiklerdir, doğal dişi en iyi şekilde taklit edebilmeleri sayesinde dişin bir parçası gibi algılanırlar.

Materyal seçimi porselen ya da iyi cilalanabilir kompozit dolgu olabilir.